Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE?

la ochrony środowiska i oceny ryzyka. Wszystkie firmy muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów. Odbywa się to za poś

Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE? Obsługa BDO

Odbywa się to za pośrednictwem systemu

Polski rząd niedawno wprowadził nowe prawo, które nakłada na firmy obowiązek raportowania ilości wytwarzanych przez siebie odpadów. Środek jest ważny dla ochrony środowiska i oceny ryzyka.
Wszystkie firmy muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów. Odbywa się to za poś